ПРАВО НА ОДУСТАЈАЊЕ

Поштовани купци, обавештавамо Вас да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина преко наше продајне интернет странице www.podrumkrneta.rs сматра продајом на даљину.

Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба) да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат. Купац има право да не наведе разлог одустанка.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када нам је доставите. Изјаву о одустанку можете преузети овде.

У случају одустанка, потрошач има право на повраћај новца или на замену за други производ уколико то жели. Цена се купцу враћа по пријему производа, и након што се утврди да производ није коришћен и да је без било каквих видљивих оштећења.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, са најкаснијим роком од 14 дана од слања изјаве о одустанку. Уколико рок од 14 дана истекне, немате могућност враћања производа.

Приликом повраћаја производа, обавезно је вратити предметни производ у исправном и некоришћеном стању при чему треба да приложите и рачун-отпремницу коју сте претходно добили уз поруџбеницу.

По пријему производа, утврдићемо да ли је производ у исправном стању. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која је настала као последица руковања робом на начин који није адекватан. Уколико се утврди да је производ оштећен кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.

Подрум Крнета је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је купац платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, односно након пријема производа.

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије производ који није поручио или производ који није за конзумацију/коришћење.