Продаја робе путем интернет сајта www.podrumkrneta.rs обавља у оквиру регистроване делатности фирме КБД Гроуп д.о.о., Нова Пазова, Бранка Радичевића 75, матични број 21171573 ПИБ: 109379000, www.podrumkrneta.rs, адреса за пријављивање рекламације је: info@podrumkrneta.rs

 • куповина алкохолних пића преко онлине продавнице www.podrumkrneta.rs као и регистрацију могу извршити само лица старија од 18 година, а сваки купац је дужан да приликом регистрације наведе тачне податке;
 • основна обележја робе могу наћи на сајту www.podrumkrneta.rs
 • Подрум Крнета обавезује да уколико неки од производа није тренутно доступан а понуђен је на продају, обавестити купца робе телефоном или електронским путем по питању заменског производа или отказивања порученог производа. Сви остали поручени производи биће испоручени;
 • према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина преко наше продајне интернет странице www.podrumkrneta.rs сматра продајом на даљину.
 • роба која се продаје путем интернет сајта www.podrumkrneta.rs поседује својства потребна за редовну употребу те врсте робе, у складу са њеном наменом која је дефинисана у Декларацији;
 • саобразност робе уговору утврђује искључиво према својствима и намени робе како је то дефинисано припадајућом Декларацијом;
 • интернет сајт www.podrumkrneta.rs дужан да испоручи робу која је саобразна уговору. Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач који је обавестио продавца о несаобразности, има право да захтева од продавца да отклони несаобразност, без накнаде, оправком или заменом, односно да захтева умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе. Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси сајт www.podrumkrneta.rs.
 • продајна цена робе назначена уз сваки артикал који се налази на нашем сајту изражена у РСД са урачунатим ПДВ-ом;
 • купљену робу путем наше онлине продавнице www.podrumkrneta.rs испоручујемо у року од три радна дана, више о томе можете да прочитате на страници услови испоруке;
 • могућност куповине робе уз посебне ценовне погодности и/или уз посебне продајне подстицаје (акцијска продаја), обавља у складу са условима који су објављени на нашем сајту www.podrumkrneta.rs;
 • потрошач који купује робу путем нашег интернет сајта www.podrumkrneta.rs исту може платити поузећем готовински у тренутку испоруке, уплатницом у банци као и истакнутим платним картицама у тренутку куповине на сајту, више о томе на страни начини плаћања;
 • потрошач приликом креирања поруџбенице притиском на тастер НАРУЧИТЕ преузима обавезу плаћања наручене робе;
 • у случају пријема робе потрошач установи да производ који је примио није поручени производ, потрошач има право да артикал замени у року од 14 дана за други артикал, на начин како је то дефинисано на страни замена артикала.
 • у случају пријема робе потрошач исту не жели да задржи, има право на одустанак уговора и повраћај средстава у висини плаћене купопродајне цене за предметну робу, у року од 14 дана на начин како је то дефинисано у право на одустајање.
 • за робу која је поручена путем ОНЛИНЕ продавнице потрошач има право да изјави рекламацију на већ коришћен производ, на начин који је дефинисан за робу купљену путем ОНЛИНЕ продавнице. Начин и поступак изјављивања рекламације можете пронаћи на страни рекламације.
 • Подрум Крнета задржава право измене и/или допуне ових Услова и одредби у било ком тренутку, с тим што ће се приступити измени ових Услова и одредби само када је то нужно и ради њиховог усклађивања с прописима Републике Србије, у случају промене интерних оперативних захтева, као и у случајевима захтева за побољшање пружања услуга, те у случају захтева за побољшање ефикасности онлине наруџбина.
 • Све измене ових Услова и одредби, као и датум ступања на снагу тих измена, биће објављене путем интернет странице. Све измене Услова и одредби биће на снази само за нове наруџбине примљене после објављивања тих измена на овој интернет страници. Ако купац не достави приговор на промену или не откаже уговорену наруџбину, сматраће се да је прихватио измењене Услове и одредбе. Купац је дужан да провери Услове и одредбе у одговарајућим поглављима/одељцима пре сваке наруџбине, јер се промене могу догодити између посета или су последице ажурирања.
 • Ови Услови и одредбе прописују услове и правила који се односе на коришћење интернет страница од стране Купаца.
 • Након обављене регистрације на интернет страницама, купци изјављују да су прочитали и разумели услове коришћења, да су с њима упознати и у потпуности сагласни с овде изнесеним Условима и одредбама те да пристају на коришћење интернет страница у складу с њима. Право коришћења интернет страница није преносиво на друга физичка или правна лица. Регистровани корисник лично је одговоран за заштиту поверљивости шифара (лозинки), на местима где оне постоје.
 • Подрум Крнета задржава право да у било ком тренутку, ако то сматра потребним, укине, допуни или измени било који од овде наведених Услова коришћења и/или Изјаву о поверљивости података. Било каква измена, допуна или укидање Услова и одредби, тј. услова коришћења, ступа на снагу у тренутку њиховог објављивања на интернет страницама, осим ако не буде другачије одређено.
 • Димензије и облик производа у стварности могу се разликовати од оног назначеног на интернет страницама.
 • У садржају етикете с ценом, односно на декларацији, налазе се и основне информације о производу, док се за ближе податке Купац увек може обратити Подруму Крнета.
 • Производи ће бити испоручени у нарученој количини ако су на располагању, али постоји могућност да Подрум Крнета, не може испоручити наруџбину делимично или у целости.
 • Подрум Крнета покушаће да у највећој могућој мери осигура ажурност информација на интернет страницама, посебно цене понуђених производа и услуга.
 • Подрум Крнета не одговара за евентуалне грешке настале у опису производа, слика и грешке настале приликом ажурирања страница и промена цена.
 • Уколико је реч о грешци која битно утиче на Купчеву одлуку о наруџбини, Купац задржава право да откаже или измени наруџбину, а отказивање или измена морају се испоручити у малопродаји Подрум Крнета, одмах по прегледу наруџбине и без одлагања.
 • Подрум Крнета задржава право да у било којем тренутку из продаје повуче било који производ. У таквим случајевима, Подрум Крнета, Купцу неиспорученог а плаћеног производа, односно плаћене услуге, враћа пун износ новца за оне производе који више нису у понуди, односно за оне услуге које су плаћене а нису пружене, без обзира на разлог за повлачење производа из продаје, односно непружања услуге.
 • Подрум Крнета такође задржава право да промени и правовремено обустави или прекине пружање услуге интернет продавнице.
 • Све цене изражене су у домаћој валути — динар (РСД) и укључују ПДВ.
 • Производи се наплаћују по ценама које важе на дан наручивања и објављеним на интернет страницл. Цене, услови плаћања и акцијске понуде важе искључиво у тренутку плаћања и могу се променити без претходне најаве. Подрум Крнета настојаће да цене наведене у наруџбини буду тачне, међутим може доћи до грешке.
 • У случају да се цена производа промени за време обраде наруџбине, или цена на интернет страницама из било којег другог разлога не буде одговарала стварној цени производа или услуге, Подрум Крнета омогућиће Купцу да одустане од куповине односно да потврди нову промењену цену

Саобразност робе (законска гаранција) и (уговорна) гаранција важе у роковима одређенима важећим прописима Републике Србије, од датума преузимања робе, те је ради остваривања права на гаранцију потребно приложити оригинални рачун као доказ куповине (рачун, фискални исечак, слип – ако је роба плаћена картицом, одштампан извод с текућег рачуна и сл.). Период важења и трајања гаранције и све што гаранција покрива у вези с неким производом наведено је уз сваки производ.

Ваш Подрум Крнета