ЗАМЕНА АРТИКАЛА

Производ се у законском року може заменити за други, под условом да нема видљива оштећења или да није коришћен а трошкове враћања сноси купац.

Замена предметног артикла се мора извршити у законском року од 14 дана од дана пријема Ваше поруџбине.

У случају одступања у спецификацији обавезујемо се да Вам производ заменимо за други исправан производ, а све трошкове ће да сноси продавница www.podrumkrneta.rs.

Гаранција не важи у случају оштећења насталог као последица неадекватне употребе.

Уколико замена производа није могућа због недостатка залиха, дужни смо да Вам заменимо за неки други производ по Вашој жељи уз доплату или враћање разлике новца.

Уколико не постоји могућност замене, дужни смо да Вам вратимо новац,а трошкове враћања сноси купац.

За Ваше уважене рекламације, Подрум Крнета сноси све трошкове транспорта.